Curs Anual d’Iniciació a la Comunicació NoViolenta

“El camí de la connexió”

Propòsit del curs

Aprendre, practicar i integrar una nova forma de comunicar-te que contribueix a desenvolupar relacions més sanes, satisfactòries i enriquidores,  en un ambient de confiança, intimitat i recolzament mutu.

Com ho farem?

La formació té una base teòrica però sobretot es basa en la pràctica. S’utilitzaran casos i situacions dels assistents que suposin un repte o alguna dificultat i s’abordaran des de la perspectiva de la Comunicació NoViolenta per aportar nous punts de vista que et donaran més llibertat i flexibilitat.

A més de les sessions presencials, comptarem amb un espai virtual per compartir material, aprenentatges, experiències, inquietuds i també per demanar suport en cas que ho necessitis. La intenció és que tinguis a la teva disposició un espai de suport per si et trobes amb dificultats al posar en pràctica a la teva vida quotidiana les coses apreses durant la sessió.

Quan dura el curs?

La durada és d’un curs escolar, d’octubre a juny, un cap de setmana (divendres i dissabte) al mes.

 • 1ª taller: 5-6 Octubre
 • 2ª taller: 16-17 Novembre
 • 3ª taller: 14-15 Desembre
 • 4ª taller: 11-12 Gener
 • 5ª taller: 8-9 Febrer
 • 6ª taller: 8-9 Març
 • 7ª taller: 5-6 Abril
 • 8ª taller: 3-4 Maig
 • 9º taller: 14-15 Juny

On es farà?

A l’aula ambiental de Bosc Turull, al mig d’un bosc situat dins de la ciutat de Barcelona a només 5 minuts de la parada de metro de Vallcarca. Clica a -> Enllaç a google maps: Bosc Turull

Què t’aportarà?

Conèixer una nova forma de comunicar-te amb els altres (i amb tu mateixa) que t’ajudarà a crear relacions més sanes i satisfactòries, tant a l’esfera personal com professional. Els àmbits on es poden obtenir beneficis utilitzant aquesta nova forma de comunicació són:

 • Gestionar conflictes
 • Gestionar les emocions
 • Comunicar-te amb eficàcia en situacions difícils
 • Trobar un equilibri entre les teves necessitats i les necessitats dels altres

Qui fa la formació?

Dani Muxi

En Dani diu que des que va conèixer la Comunicació Noviolenta (CNV) el 2012, va saber que volia aprendre, integrar i ensenyar aquest enfocament de la comunicació en les relacions humanes. Sis anys després, la seva visió s’ha fet realitat. En Dani des de fa uns anys ofereix formació en CNV a persones, col·lectius i empreses.

Francesc Bonada

En Francesc va descobrir la Comunicació NoViolenta al 2008 i des de llavors ha practicat i fa tallers per a particulars i empreses d’aquesta disciplina que tant està enriquint la seva vida en tots els aspectes.

Tant en Dani com el Cesc estan acreditats com formadors certificats amb el Center for NonViolent Communication. Les hores de formació es comptabilitzen com hores amb formadors certificats en cas que desitgis en un futur ser formador certificat.

Horaris

Divendres de 17:30 a 21:00 i dissabtes de 9:00 a 19:30. L’esmorzar i dinar es farà a les instal·lacions modalitat “de traje”, és a dir, cada assistent portarà el seu menjar i si vol, alguna cosa per compartir amb la resta.

Reserva la teva plaça

Per reservar la teva plaça omple el formulari que t’adjuntem a continuació. Prorroguem la data límit per poder fer la teva reserva de plaça fins al 30 de setembre. 

Si les reserves superen el nombre màxim de 18 persones l’assignació de places es farà per ordre de reserva.

Confirmació de la reserva i preu de les sessions

La reserva queda confirmada en el moment que s’abona la matrícula de 125€. Cada sessió (divendres i dissabte) té un preu de 125€ que s’abonarà el cap de setmana que es fa la formació. Amb aquests preus volem cobrir les despeses d’organització i atendre la nostra sostenibilitat econòmica.

De totes maneres, si el preu és una limitació definitiva i estàs molt interessada a assistir, posa’t en contacte amb nosaltres i mirarem de trobar una solució que funcioni per a tots.

Cancel·lacions

El cost de la matrícula no és retornable. La resta es reemborsarà el 50% per a cancel·lacions amb un mínim de 15 dies d’antelació. No hi haurà reemborsament per a cancel·lacions amb menys de 7 dies d’antelació.

Amb aquesta política de cancel·lacions volem fomentar un grup estable per a tot el curs. Pensem que mantenir un mateix grup de persones afavoreix el clima de confiança i contribueix a l’aprenentatge d’aquesta nova forma de comunicació. Si no s’assoleix el nombre mínim de 10 persones, el curs quedarà cancel·lat.

Dades de contacte

Per qualsevol dubte o petició envia un correu a: [email protected] i ens posem en contacte amb tu.

Idioma de curs

Català o castellà, en funció dels assistents al curs.

Pernoctacions

Si vols pernoctar a prop del lloc on es farà la formació, posa’t en contacte amb nosaltres

Temari

 1. Els orígens i motivacions de la CNV: la tècnica i la intenció
  1. La compassió segons la CNV
  2. Una tècnica al servei d’una intenció
  3. Les metàfores de comunicació xacal i comunicació jirafa segons la CNV
 2. Les distincions bàsiques de la CNV
  1. L’impacte en la comunicació quan sabem distingir amb cura els fets dels judicis i opinions
  2. Com afecta les relacions saber distingir entre sentiments i pensaments i judicis
  3. La importància  de saber distingir entre estratègies i necessitats
  4. Fer-nos protagonistes de les nostres vides: com fer peticions i distingir-les de les exigències
 3. Auto empatia
  1. La connexió profunda amb un mateix
 4. La empatia segons la CNV: què és i què no és empatia i com posar-la en acció
 5. L’expressió honesta segons la CNV: com ser assertius tenint cura de les relacions
 6. Aplicacions de la CNV
  1. Lliberació emocional
   1. Fer-nos responsables de les nostres emocions sense carregar-nos de les dels altres
  2. Gestió  emocions
   1. Ràbia, Vergonya, Depressió, Culpa
  3. Gestió de conflictes  amb la CNV
  4. Com afrontar converses difícils
  5. Aprendre a dir NO (i a rebre NO)
  6. Com donar i rebre agraïment

CASTELLANO–

Propósito del curso

Aprender, practicar e integrar una nueva forma de comunicarte que contribuye a desarrollar relaciones más sanas, satisfactorias y enriquecedoras, en un ambiente de confianza, intimidad y apoyo mutuo.

¿Cómo lo haremos?

La formación tiene una base teórica pero sobre todo se basa en la práctica. Se utilizarán casos y situaciones de los asistentes que supongan un reto o alguna dificultad y se abordarán desde la perspectiva de la Comunicación no violenta para aportar nuevos puntos de vista que te darán más libertad y flexibilidad.

Además de las sesiones presenciales, contaremos con un espacio virtual para compartir material, aprendizajes, experiencias, inquietudes y también para pedir apoyo en caso de que lo necesites. La intención es que tengas a tu disposición un espacio de apoyo por si te encuentras con dificultades al poner en práctica en tu vida cotidiana lo aprendido durante la sesión.

¿Cuando dura el curso?

La duración es de un curso escolar, de octubre a junio, un fin de semana (viernes y sábado) al mes.

 • 1ª taller: 5-6 Octubre
 • 2ª taller: 16-17 Noviembre
 • 3ª taller: 14-15 Diciembre
 • 4ª taller: 11-12 Enero
 • 5ª taller: 8-9 Febrero
 • 6ª taller: 8-9 Marzo
 • 7ª taller: 5-6 Abril
 • 8ª taller: 3-4 Mayo
 • 9º taller: 14-15 Junio

¿Dónde se hará?

En el aula ambiental de Bosque Turull, en medio de un bosque situado dentro de la ciudad de Barcelona a sólo 5 minutos de la estación de metro de Vallcarca.

¿Qué te aportará?

Conocer una nueva forma de comunicarte con los demás (y contigo misma) que te ayudará a crear relaciones más sanas y satisfactorias, tanto en la esfera personal como profesional. Los ámbitos donde se pueden obtener beneficios utilizando esta nueva forma de comunicación son:

 • gestionar conflictos
 • Gestionar las emociones
 • Comunicarte con eficacia en situaciones difíciles
 • Encontrar un equilibrio entre sus necesidades y las necesidades de los demás

¿Quien hace la formación?

Dani Muxi

Dani dice que desde que conoció la Comunicación no violenta (CNV) en 2012, supo que quería aprender, integrar y enseñar este enfoque de la comunicación en las relaciones humanas. Seis años después, su visión se ha hecho realidad. Dani desde hace unos años ofrece formación en CNV personas, colectivos y empresas.

Frances Bonada

Francesc descubrió la Comunicación no violenta en 2008 y desde entonces ha practicado y hace talleres para particulares y empresas de esta disciplina que tanto está enriqueciendo su vida en todos los aspectos.

Tanto Dani como Cesc están acreditados como formadores certificados con el Center for Nonviolent Communication. Las horas de formación se contabilizan como horas con formadores certificados en caso de que desee en un futuro ser formador certificado.

Horarios

Viernes de 17:30 a 21:00 y sábados de 9:00 a 19:30. El desayuno y el almuerzo se hará en las instalaciones modalidad «de traje», es decir, cada asistente llevará su comida y si quiere, algo para compartir con el resto.

Reserva tu plaza

Puedes reservar tu plaza desde ahora mismo hasta el 15 de septiembre, rellenando este formulario. A partir del 15 de septiembre, se cierran las inscripciones.

El número mínimo de personas para iniciar el curso es de 10 personas y el máximo es de 18. Si el día 15 de septiembre hay más de 18 reservas, podrán matricularse solamente las 18 primeras reservas recibidas. Por eso te recomendamos que no lo dejes hasta el final, si realmente estás interesada en asistir.

Confirmación de la reserva y precio de las sesiones

La reserva queda confirmada en el momento que se abona la matrícula de 125 €. Cada sesión (viernes y sábado) tiene un precio de 125 € que se abonará el fin de semana que se hace la formación. Con estos precios queremos cubrir los gastos de organización y atender nuestra sostenibilidad económica.

De todos modos, si el precio es una limitación definitiva y estás muy interesada en asistir, contacta con nosotros y trataremos de encontrar una solución que funcione para todos.

Cancelaciones

El coste de la matrícula no es retornable. El resto se reembolsará el 50% para cancelaciones con un mínimo de 15 días de antelación. No habrá reembolso para cancelaciones con menos de 7 días de antelación.

Con esta política de cancelaciones queremos fomentar un grupo estable para todo el curso. Pensamos que mantener un mismo grupo de personas favorece el clima de confianza y contribuye al aprendizaje de esta nueva forma de comunicación. Si no se alcanza el número mínimo de 10 personas, el curso quedará cancelado.

Datos de contacto

Para cualquier duda o petición envía un correo a: [email protected] y nos ponemos en contacto contigo.

Pernoctaciones

Si quieres pernoctar cerca del lugar donde se hará la formación, contacta con nosotros

Temario

 1. Los orígenes y motivaciones de la CNV: la técnica y la intención
  1. La compasión según la CNV
  2. Una técnica al servicio de una intención
  3. Las metáforas de comunicación chacal y comunicación jirafa según la CNV
 2. Las distinciones básicas de la CNV
  1. El impacto en la comunicación cuando sabemos distinguir cuidadosamente los hechos de los juicios y opiniones
  2. Cómo afecta las relaciones saber distinguir entre sentimientos y pensamientos y juicios
  3. La importancia de saber distinguir entre estrategias y necesidades
  4. Hacernos protagonistas de nuestras vidas: cómo hacer peticiones y distinguirlas de las exigencias
  5. Auto empatía
   1. La conexión profunda con uno mismo
  6. La empatía según la CNV: qué es y qué no es empatía y como ponerla en acción
  7. La expresión honesta según la CNV: cómo ser asertivos cuidando las relaciones
  8. Aplicaciones de la CNV
   1. liberación emocional
   2. Hacernos responsables de nuestras emociones sin cargarnos de las de los demás
   3. gestión emociones
    1. Rabia, Vergüenza, Depresión, Culpa
   4. Gestión de conflictos con la CNV
   5. Cómo afrontar conversaciones difíciles
   6. Aprender a decir NO (y recibir NO)
   7. Cómo dar y recibir agradecimiento
× ¿Cómo puedo ayudarte?